ციფრული მედიის მენეჯერი

მარკეტინგულ სააგენტო ჯინჯერსში გუნდის გაზრდა/გაძლიერების მიზნით ვეძებთ ციფრული მედიის მენეჯერს. რას აკეთებს ჯინჯერი ციფრული მედიის მენეჯერი? ამზადებს ციფრული კამპანიების გეგმას ან ჩართულია პროცესში სხვა ჯინჯერთან ერთად. უზრუნველყოფს გეგმის მიხედვით კამპანიების ჩაშვებას, ყოველდღიურ მონიტორინგს და ოპტიმიზაციას. იჩენს ინიციატივას ეფექტურობის გაუმჯობესების კუთხით და არ ელოდება უშუალო ხელმძღვანელის მითითებებს. ჩართულია კლიენტის საჭიროებების და კმაყოფილების დადგენის პროცესში სხვა ჯინჯერებთან [...]

სოციალური მედიის მენეჯერი

მარკეტინგულ სააგენტო ჯინჯერსში სოციალური მედიის გუნდის გაზრდა/გაძლიერების მიზნით ვეძებთ სოციალური მედიის მენეჯერს. რას აკეთებს ჯინჯერი სოც მედიის მენეჯერი? ამზადებს სოციალური მედიის სტრატეგიას კლიენტის სპეციფიკისა და ბიზნეს საჭიროებების გათვალისწინებით. მართავს და უვლის სოციალური მედიის გვერდებს, ზრუნავს გვერდის მომხმარებლის გამოცდილების სრულყოფაზე. ადგენს გვერდის კონტენტ კალენდარს, შესაბამისი პოსტების მოსამზადებლად მუშაობს დიზაინერების გუნდთან ერთად. სტრატეგიის შესაბამისად ადგენს სარეკლამო გეგმას, [...]

გრაფიკული დიზაინერი

ჯინჯერსში კრეატიული გუნდის გაძლიერების მიზნითა და ამოცანით გრაფიკულ დიზაინერს ვეძებთ. რისი გაკეთება მოუწევს: გრაფიკული დიზაინის შექმნა (ლოგო, ბრენდბუქი. სარეკლამო მასალები, დიზაინის კონცეფცია და ა.შ.) სოციალური მედიისთვის დიზაინის შემუშავება/მომზადება პოლიგრაფიულ დიზაინის შექმნა და საბეჭდად გამზადება რა მოთხოვნები გვაქვს: მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება გამართული მეტყველება და წერა ქართულად, ინგლისური ენის ცოდნა უაღრესად სასურველია აუცილებელია შემდეგი პროგრამების ცოდნა: Adobe Photoshop, [...]