gingers.ge

პროექტის აღწერა

ინოვას სამედიცინო ცენტრი უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრია. ჩვენ ვიმუშავეთ უკვე არსებული ლოგოს რედიზაინზე და ბრენდბუქზე. მთავარი ამოცანა იყო არსებული ლოგო გაგვეხადა უფრო თანამედროვე და „ძერსკი“ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის გარეშე და მოგვერგო სამედიცინო ცენტრის უამრავ სხვადასხვა მიმართულებაზე. გარდა ბრენდბუქისა, ცალკე მომზადდა დიზაინის გაიდლაინები სოციალური მედიისთვის.

პროექტი Behance - ზე

Visit Cards Cups